# تیراختور

تیری یکه...

احتیاجی نیست من چیزی بگم خودتون نتیجه هارو میدونین   تیری یکه داغلاری سوکر شوت میزنه گل میزنه بح میزنه نمنه؟ تیختــــــــــــــــــــــــوی نمنه؟ تیختــــــــــــــــــــــــوی    
/ 24 نظر / 32 بازدید