تیراختــــــــــــــــــــــــــــــور

ما چقدر خوشحالیم

 

تیراختور3-پرسپولیس1

نه اس اس نه پس پس

فقط تر تر تیرختــــــــــور

/ 20 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مولای من

جوجه روآخرپاییزمیشمارن!! منم کوتاه نمیام فقط آبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی اســـــــــــــــــــــــتقلال قهرمـــــــــــــــــــــــــان

مولای من

استقلال چیزیه که تیراختور و...به گردافتخارات هم نمی رسن![قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] شمابریدبایدونه جام حذفی تون خوش باشید[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] بین همه ی تیم های دنیا عشق است اســــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلال

مولای من

دیگه تسلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم! [بازنده][بازنده][بازنده][بازنده][شکست][شکست][شکست] [خنده][خنده][خنده]

مولای من

راستی یکی هم به شمامیگم!! درنبودتراختور،شموشکی باشیدبهترازپرسپولیسیه![قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

مولای من

نمی دونم چرااینطورشده!!!! چون بعضی به قول دوستان آپشن هاش روهم حذف کردم،فلذابایدسبک ترشده باشه!!!!![افسوس]

s

خخخخخخخخخخخخخخخ[قهقهه]

رها

تیم فقط بارسلوناااااااااااااااااااا[نیشخند] فحش های شما را با جان و دل پذیراییم حالم از پرسپلیس و استخخخخخلال به هم مُخوره اصن

پوریا

فکر کنم ترک باشید، منم طرفدار تیراختورم [لبخند]

ابراهیم

[خنده]سلام پستهات خیلی قشنگن.[گل]مخصوصا این آخریه خیلی خیلی قشنگه.[خنده]

سپیده

تیراختور یکیه تراختور اوله[قهقهه]