.............

 *********************************************************

***********************************************************

***********************************************************

**********************************************************

خواهشا نصیحتم نکنین سرزنشم نکنین،نه اینکه گوش شنوا نداشته باشم یا اشتباهمو نپذیرم یا منیت بکنم،نه فقط راهنماییم کنین شاید من احساسی فکر میکنم خودم خبر ندارم!!!نگین این چه جور داستانه دوست داشتنیه و این که دوست داشتن نیست و...اولاشما که از جزئیات خبر ندارین نمیدونین این چندسال چه اتفاقایی افتاده،دوما مگه قراره دختروپسر نامحرم هر روز باهم حرف بزنن حرفای عشق و عاشقی بزنن کادو بگیرن هرروز باهم بگردن اون موقع میشه یه رابطه و داستان عشق و عاشقی،یعنی خیلی همو دوست دارن آره؟!به نظر من اگه اینجور رابطه ای داشته باشن معنیش این نیست که دخترو پسر همو خیلی دوست دارن و داستانشون خیلی عاشقانس.

یه پسریه،با شخصیت با خانواده مودب متین سنگین مرد کار، هرزه نیست،لات نیست،دختر باز نیست هوس باز و چشم چرون نیست جلف نیست بیکار و الاف نیست،فقط یه ایرادی داره که زود صمیمی میشه بی بندوبار نیست ها ولی چه جوری بگم خجالتی نیست خیلی راحته،شیطنت داره شلوغه شیطونه ولی اصلا هرزه نیست(امیدوارم منظورمو متوجه شده باشین) ظاهرش هم خیلی معمولی تیپ مردونه بیشتر وقتا کت وشلوار و مرتب.همه جوره خانوادهامون با هم جوره فرهنگی اعتقادی اجتماعی و...کاملا هم کفویم فقط یه مشکلی هست میترسم دون ژوان باشه.الان تعریف میکنم:

تقریبا از سال 85 من15،16 سال داشتم بهم ابراز علاقه کرد اونم اون موقع دانشجو بود،من اصلا نمیشناختمش فکر میکردم از آشناهای بابامه،آخه بابام با جوونا زیاد صمیمیهنیشخند،بعدها فهمیدم همسایه اس،من زیاد خوشم نیومد نه اینکه ازش خوشم نیادها اتفاقا خیلی براش احترام قایل بودم خیلی پسر محترمی بود از این سیریشهای سبک نبود خیلی محترمانه ابراز علاقه کرد ولی من احساس خاصی نداشتم از دوست شدن هم به هیچ وجه خوشم نمیومد،چون ما توشهر دیگه زندگی میکردیم همیشه اتفاقی همو میدیدم اینم هرسال بیشتر از سال قبل بهم ابراز علاقه میکرد خانوادشم هم خبر داشتن به دوستاشم معرفیم کرده بود،البته منم شیطون بودم دورادور ازش خبر داشتم راجبش می پرسیدمنیشخندشیطان ولی زیاد بهش رو نشون نمیدادم پررو میشدشیطاننیشخند شوخی کردم،من خیـــــــــــــــــلی محافظه کار هستم میترسیدم وارد همچین بازی بشم بعضی بچه هارو دیدین تنهایی بازی میکنن میترسن اگه با کسی بازی کنن آخرسر کتک بخورن گریه کنن منم اینجوریم،وارد شدن به همچین بازی اونم بایه پسر برای دختری مثل من خیلی خطرناک بود،خیلی شجاعت میخواد با پسر وارد همچین بازی بشی ولی خیلی دوست داشتم دلیل رفتاراشو بدونم ببینم با من چیکار داره!بالاخره بعداز 8سال باهم حرف زدیم تازه اومده بودیم شهرمون،پیش خونوادش ازم شماره خواست ولی من قبول نکردم شمارشو داد گفتم ببینم چی میشه،اومدم به مامانم گفتم یعنی مامانم قبلا از همه چیز خبر داشت،بعد یه هفته بهش زنگ زدم برنداشت دیگه نزگیدم بعد چن دقیقه زنگ زد اول نشناخت نمیدونم شاید خودشو زد به اون راه،من با اینکه اسمشو میدونستم با فامیلش صدا کردم با فامیلی هم خودمو معرفی کردم یعنی میخواستم بهش بگم نمیخوام همین اول کار پسر خاله بشی،خوشحال شدو احوالپرسی کرد همین،بعد گفت بهت زنگ میزنم منم قبول کردم(اینم بگم منم بی علاقه نبودم بهش از یه سال قبلش خوب فکرامو کرده بود. من درمورد اون بیشتر میدونستم تا اون درمورد من هم از نظر منطقی و هم ازنظر احساسی قبولش داشتم) همینجور موند تا یه ماه بعدش چون اصلا خوشم نمیاد پسری منو بپیچونه بهش زنگ زدم که حرف حسابت چیه اونم توضیح داد که مامانم بهم گفت اصلا باهاش دوست نباشی ها چون آشناییم خوبیت نداره آبرومون میره کار پیداکن بعد بریم خواستگاریش(بیچاره همون موقع هم دنبال کار بود چون تازه از دانشگاه و سربازی تموم شده بود ولی من نمیدونستم)منم گفتم احساس میکنم منو میپیچونی گفت نه اینجوری نیست،گفتم مثل اینکه منو تو اصلا باهم جور نیستیم خوب شد همین اول فهمیدیم خداحافظ(من یه ایرادی دارم خیلی کم حوصلم).تقریبا یه ماه بعد همو دیدیم من اصلا اهمیت ندادم بهش یعنی اصلا  اعصاب همچین مسخره بازی ها رو ندارم.اونم ناراحت از اینکه چرا اینجوری شده(حقش بودشیطان)اس داد که مثل اینکه از دستم بدجور ناراحتی آره؟ چی شدهخنثی(چرا معمولا مردا یه جوری رفتار میکنن که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده همه چی آرومه اونا چقدر خوشحالن؟!)سوالجواب ندادمشیطان یعنی اگه لجم بگیره دیگه کوتاه بیا نیستم .یه آبروریزی کرد جلوی بابام که نگو انتظار نداشتمتعجبولی از درون اونقدر خوشحال بودم که نگونیشخند البته بابام از قبل از همه چی خبر داشت ولی چون ازش خوشش میومد هیچی بهش نگفت.

بعد یه هفته بهش اس دادم که این رابطه نصفه قراره به کجا برسه از این رابطه های احساسی و بی اساس خوشم نمیاد اگه قراره من جایی در زندگی آینده تو داشته باشم من هستم اگه نه که بهتره همو فراموش کنیم،این چند سالو تحمل کردم دیگه نمیتونم این وضع و مسخره بازی رو تحمل کنم،خیلی برات احترام قایلم ولی دلیل نمیشه که اجازه بدم هرجور دلت خواست باهام رفتار کنی .از بلاتکلیفی متنفرم.اونم جواب داد:شما خیلی دختر مودبو سربه زیرو با خانواده هستین و من چند سال درمورد آیندم با شما فکر میکنم(این قسمتش خر کنی بودابله)ولی یه کار پیدا نمیشه که به این وضع خاتمه بدم از اون طرف هم میترسم با کسی دیگه ای ازدواج کنی.خانوادم هم میگن باهاش اصلا رابطه نداشته باشم خوبیت نداره کار پیداکن میریم خواستگاریش.من  نتونستم جواب بدم خودش صبح اس داد که بالاخره تصمیمت چیه،(من یه جوری اس دادم که بفهمه خانوادم میدونن)ازش پرسیدم چقدر طول میکشه کار پیدا کنی که بعدش  بنا به صلاح دید خودم بهش  وقت بدم جواب داد یه کار پیدا کردم نصفه مونده تو مراحلشم ولی ولی ولی همراه اون یه چیزی دیگه هم گفت که دنیا روی سرم خراب شد همه چیز از اون موقع خراب شد!گفت اگه در گذشته یا الان با کسی دیگه رابطه ای داشتی بهم بگو اگه بعدا بفهمم کلاهمون میره توهم(میدونم منظوری نداشت ولی لحنش خیلی بد بود مثل اینکه از این دخترای بــــــــــــوق گیر آورده بود میخواست مچگیری کنه)منم عصبی شدم گفتم اصلا دلم میخواد همین الان کلاهمون بره توهم ببینم چی میشه،گذشتم به خودم مربوطه،الان هم که اگه اعتماد نداری چرا دست از سرم برنمیداری خیلی با لحن عصبی جوابشو دادم(چیکار کنم خیلی زود وارد حریم شخصیم شد اونم با لحن بد)میدونین دردم کجاست؟هیچی نگفت هیچ جوابی ندادافسوسهمینجور موند تا یکی دو ماه بعدش با بابام بیرون بودیم داشتیم تو پاساژ ما میرفتیم بالا اونم با دوستاش میومد پایین من اصلا حواسم نبود ولی بابام دیده بودشنیشخنداینم با دوستاش برمیگردن بالا که من روی گل آقارو ببینمخنثی،بابام هم جوری میکرد که من اونو نبینم تعجب کرده بودم که بابام چرا اینجوری میکنه آخهقهقهه من دیدمش یه جوری برخورد کرد که اصلا انگار همه چی آرومه اون چقدر خوشحاله!من خیلی عصبی شده بودم یعنی فکر میکردم منو بازی میده انتظار داشتم ازم معذرت خواهی بکنه علت حرفشو بگه ولی یه جوری کرد که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده!بعد چن وقت هم با خانوادش بود که باز خیلی عادی مثل همیشه رفتار کرد دسته جمعی داشتن به روی ماه من نگاه میکردن و سلام عرض میکردن!(البته به غیر خودش) یه ماه بعد برام خواستگار اومد منم دنبال بهانه میگشتم که بهش اس بدم ببینم وضیعت چه جوریهنیشخندخریت کردم بهش گفتم برام خواستگار اومده اونم با لحن خیلی بعد،اونم ناراحت شد خیلی شیک گفت اخلاقت خیلی تنده(اخلاق تند من از اول اول بود خودش هم دیده بود ولی نمیدونم چرا الان فهمیده!) منو تو اصلا باهم جور نیستیم(حرف خودمو به خودم گفتخنثی)ان شاالله خوشبخت باشی. منم خیلی ناراحت شدم هرچی دلم خواست بهش گفت(به غیراز فحش) اون جواب داد ولی اصلا یه ذره هم تحقیرم نکرد یا پرخاشگری نکرد!گفت خانواده من تا کار نداشته باشم قبول نمیکنن،منو تو فقط از همدیگه خوشمون اومده بود خیلی ناراحت شدم گریه کردم از اولش هم از بازی خوشم نمیومد.(میگه دونفر چن سال باهم عاشق و معشوق بودن بعد چند سال عاشق به معشوق میگه لکه چشمت از کی پیداشده،معشوق گفت از وقتی که تو سرد شدی!)

هم من هم خانوادم اونو بدون کار هم قبول داشتیم اولا همه چیزش جور بود به غیراز کار دوما خب از به گناه افتادنمون که بهتر بود نبود؟!سوما جربزه و عرضه کار کردنو داشت چون از وقتی که میشناختمش بیکار ندیده بودمش منم میدونم برا یه زندگی درآمد لازمه عشق نون و آب نمیشه ولی از این وضع که بهتر بود میدونستم یه نون بخورو نمیری میاره سر سفره فقط دنبال کار ثابت بود(این درجواب اونایی که میگن کار نیست ازدواج نمیکنیم خانواده دختر قبول نمیکنن،برا ازدواج نکردنتون بهونه خوبی میارین آورین آورینابرو)

بعد 5،6 ماه همو دیدیم خیلی سعی کرد خودشو بی تفاوتو محکم نشون بده(البته منم همینطور) ولی از حالات ظاهریش معلوم بود که حواسش کاملا به من هست ولی چشاش جای دیگهناراحتو این دفعه بدجور شکسته.این دفعه منم مقصر بودم بهش اس دادم و علتشو کاملا توضیح دادم واقعا دلیلم منطقی بود،اونم جواب نداد الان 4ماهه هنوز جواب نداده،منم خوشم نمیاد به کسی التماس کنم یا کسی رو با زور برا خودم نگه دارم بیشتر به مصلحت خدا اعتقاد دارم.به هیچ وجه دوست ندارم منت پسری رو بکشم.

ولی یه چیزی خیلی عجیبه انگار تا موقعی به من علاقه داشت که فکر میکرد من بهش علاقه ندارم  چون بعداز اینکه فهمید دیگه به من بی علاقه شد.

استخدامم شده 6ماهه،کسی نگفته از علائمو نشانه ها فهمیدم.


از این دخترایی که تا یه همچین اتفاقی می افته دپ میزنن دنیا به آخر میرسه نیستم یعنی اصلا برام مهم نیست سپردم به خدا.قبلا یه چیزی از خدا میخواستم اصرار میکردم خداروشکر خدا نداده بعضی هاشو ،الان خیلی خوشحالم که خیلی چیزا نشد.

احساس میکنم دوست داشتن اون از روی احساس زودگذر بود.دیدین شعله های یه آتیش وقتی زیاد باشه اونم به وسیله نفت، زود خاموش میشه،نفت احساساته،ولی اگه چوبش و نفتش به یه اندازه باشه یعنی آروم آروم بسوزه و شعله ش زیاد بشه خیلی دیر خاموش میشه،چوب هم به منزله منطقه،نفت عشق اون خیلی زیاد بود ولی من در یه نگاه عاشقش نشدم،اصلا این چندسال به ازدواج فکر نمیکردم احساس خوبی نسبت بهش داشتم ولی دوست داشتن نبود.خیلی آروم آروم وارد قلبم شد. الان دارم می بینم هم احساسم خیلی قبولش داره هم عقلم اما اون اصلا منو اونجور که باید نمیشناسه فقط از نظر احساسی منو قبول داره البته من اینجوری فکر میکنم.

این نظر خودم درمورد دوست داشتن که...:

به نظر من اگه کسی رو فقط با دل دوست داشته باشیم کار دل دوست داشتنه میتونه خیلیارو دوست داشته باشه بدون دلیل و منطق.دوست داشتن دل میتونه یه احساس زودگذر یا یه هوس باشه که وابستگی میاره و یه جور نیاز که دست کشیدن از اون سخت میشه آدمو فریب میده فکر میکنه با طرف زندگی رویایی میتونه داشته باشه ولی با عقلش میگه اشکال نداره تغییرش میدم چون ممکنه از نظر عقلی قبولش نداشته باشه.

در مقابل اون اگه کسی رو فقط با عقل و دلیل منطقی بخوایم عقل خیلی چیزای منطقی رو تایید و تحسین میکنه خیلی از ادمارو تایید میکنه ولی ممکنه حس خوبی به طرف نداشته باشه که اینم وابستگی عقلی میاره اینم فریب میده فکر میکنه با طرف زندگی معقولو مناسبی پیدا میکنه میگه اشکال نداره بعدا بهش حسم خوب میشه.
ولی اگه کسی رو، هم نقطه قوتهاشو هم نقطه ضعفاشو کامل بشناسه و باوجود شناختن ضعفاش باز تایید بکنه(این از نظر عقلی)و حس خوبی هم بهش داشته باشه(اینم از نظر قلبی)یعنی نه بخواد بعدها تغییرش بده،نه بخواد بعدها بهش حس خوبی پیدا کنه این یعنی همون دوست داشتن واقعی که به نظر خودم فقط به یک نفر میتونه همچین حسی داشته باشه.
واینکه نباید اسمشو عشق بذاریم.عشق وابستگی میاره که خوب نیست .عشق اول برا خداست بعد به مادر.ما فقط به خدا وابسته ایم به خدا نیاز داریم وابستگی به انسانی مثل خودمون خیلی جالب نیست اونم جنس مخالف!مادرهم که قضیه اش فرق میکنه.
بهتره بگیم دوست داشتن واقعی.

 

/ 23 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی

وای وای وای از دست این دخترا............ دیگه چیز دیگه ای هست که باید توضیح بدم[لبخند] قبلی یه ذره غلط غلوط داشت[لبخند]

ناراحت شدی .... جون من هر چی سوال داری بپرس شوخی کردم[لبخند]

ناراحت شدی.............. جان من هر چی سوال داری بپرس شوخی کردم [لبخند]

نمیدونم به فکر و تامل نیاز داره............. ولی میتونی بکشیش طرف خودت ...... چطوری نمیدونم[لبخند] دیدی من اگه جوابی داشته باشم میگم.. همیشه دوست دارم وقتی با یه خانومی صحبت میکنم بهش بگم خوشگلم نمیدونم این چیه تو وجودم البته هیچ وقتم نمیگماااااا[لبخند] راستش منم یه مقدار مشورت لازم دارم شاید ازت پرسیدم

رفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چی بگم؟!!!!

ای بابااینم مثل من بی !ببخشید!کمی تاقسمتی پشتکارنداره!!! میدونیدمن یه رفیق دارم که دانشجوهستش!کارنداره!شغل و... اماتوکل داره!امیدداره!نه اینکه بی گداربه آب زده باشه!نه!اون استادمنه! ولی تفکرات خاصی داره!برنامه ریزی داره!سفت وسخت وایسادپازن گرفتنش!نگفت کارندارم سربازی نرفتم!برم چندسال دیگه میام و... وهمیشه به من خرده می گیره!که توعرضه نداری!!! البته قبول دارم،چون شرایط من کاملامناسبه!ولی اون جربزه نیست!! فکرکنم برادرمون هم مثل من باشه! ولی ...نمی دونم چی بگم!یه ذره حرف زدن سخته!!!امیدوارم هرچی خیره همون بشه!البته فرمودین سپردم به خدا...پس خیالتون راحت ومن الله توفیق...

چی بگم؟!!!!

راستی یه اصلاحیه! اینکه گفتم برادرمون مثل حقیره نه اینکه این عدم هستی نما اینطورکسی رواناراحتکرده باشه ها!نه!!! منظورجربزه،یاهمون عرضه خودمونه!!!! خداوندهمه روهدایت کنه! اللهم الجعل عاقبت امرناخیرا...

تسنیم

سلام همه شو خوندم تا آخر جمله های آخرت ونظرت در مورد دوست داشتن خیلی درسته ومنم قبولش دارم و اما نظرم اینکه نه اون یه دون ژوان نیست ازت خوشش میومده ولی ببخشید یه کم خراش کردی اونجایی که ازت از گذشته پرسیده بد جواب دادی ودیدش رو نسبت به خودت تغییر دادی حتی اینطور رسوندی که کسی قبلا تو زندگیت بوده پسرا هر چی باشند این مسله واسه شون مهمه البته تو هم حق داشتی ناراحت بشی یعنی مسله اینه که نه اون درست مطرح کرده ونه تو درست جواب دادی وبعدش هر روز بدتر شده میتونستی بهش بفهمونی که اونقدرا با نداشتن کار دائم مشکل نداری این وسط خونواده ها که اطلاع دارن باید یه اقدامی میکردن خونواده تو باید پیگیر میشدن و میخواستن زیر نظر اونا با هم آشنا بشید خونواده اون باید حداقل یه جلسه میومدن خواستگاری الانم شاید یه کم از چشمش افتادی ولی ته دلش شاید باهاته هنوز بهتر از یه واسطه استفاده کنی اگه دوسش داری نه اینکه خودت مستقیما بری جلو یه چیز دیگه هم هست که ... راستی دخترا هم غرور دارن حتی بعضیاشون خیلی بیشتر از پسرا

تسنیم

میخواستم بگم به احساس یه پسر زیر 20 سال اعتباری نیست اگه اون زمان سنش کمتر از 20بوده شاید الان نظرش عوض شده باشه اما خب یه چیزی هست اونم اینه که اون تو تموم این چند سال تو رو تو ذهنش داشته شاید اولین بار از کلیت قیافه ت و یه رفتاری که ازت دیده خوشش اومده و عاشق اون فاطمه شده ولی بعد شاید شاید بخلاف تصویر تو تو ذهنش رسیده واینجوری اونم تو یه برزخ باشه اما یه حقیقتی رو نمیشه انکار کرداینکه هنوز نقاط + وجود داره اینکه هنوزم بهت فک میکنه و با داشتن شغل ثابت ازدواج نکرده یه احساس چند ساله رو که نمیشه زود تموم کردبازم میگم یه واسطه لازمه بفهمی چی تو ذهنشه و تکلیفتو بدونی مثلا اگه رابطه خوبی باخواهراش داری یا اگه فامیل آشنای دو طرف که باهاش راحتی یا حتی اگه خواستگار داری پدر ومادرت پیغام بدن بهشون از طریق فامیلاتونو..و بهر حال ازاین بلاتکلیفی در بیای امیدوارم هر چی خیر وصلاحت هست همون اتفاق بیوفته آبجی گلم

رها

دقیقامثه همیم بعد من نمیدونم چرابا این طرز درس خوندنم قوپی اومدم گفتم موخام اول شم جَو ما را بگرفت بود یه لحظه[قهقهه]