کاملا دخترانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

شما میدونین من چرا خواستگار ندارمخنثی

یعنی فقط یکی دو نفر اومدن...اونم بابام قبول نکرد اصرار هم کردن ولی بابام...

چون دخترین درک می کنین از چه لحاظ میگم

من لنگ خواستگار یا شوهر نیستم ولی خو دختر باید خواستگار داشته باشه دیگه

بعضی وقتا اعتماد به نفسم خیلی میاد پایین

چرا پسری منو دوس نداره؟

نه از نظر قیافه نه جسمی نه اخلاقی نه روحی نه خانوادگی هیچ مشکلی ندارم ولی چرا کسی سمتم نمیاد البته منظورم خیابونو عشقای خیابونی نیست منظورم مث ادم!

خواهرم 19 سالشه درسته هنوز خواستگار براش نیومده ولی احساس میکنم من سدراهش شدم

/ 4 نظر / 2 بازدید
سپیده

سلام فاطمه جونم خوبی عزیزم ؟ الهی من فدات شم تعداد بالای خواستگار مهم نیست انسان بودنشون مهمه ... تو دختر خیلی پاکی هستی مطمئن باشه خدا بهترینو واست در نظر گرفته توروخدا این افکار آزاردهنده رو از خودت دور کن .. یعنی چی سد راه خواهرم شدم ؟؟؟ همه چیو به خدا بسپر خوشگل خانوم [ماچ]

تسنیم

سلام پس شک داری دخترم؟[منتظر][نیشخند] بر عکس من...مهم نیست چندتا خواستگار داشته باشی آبجی گلم مهم اینه یکی باشه که خوب باشه از همه نظر با معیارات جور باشه دوست منم فقط یه خواستگار بیشتر نداشت ولی الان خیلی خوشبخت و راضیه هر موقع وقت وقتش بشه قسمت باشه وخدا بخواد وهر کی اون بخواد همون میشه در مورد خواهرتم نگران نباش وبه این چیزا فک نکن بجاش تا مجردی خوب باش که میدونم هستی [قلب][ماچ]خوب ترین باش تا بهترین مال تو باشه چون خدا خودش تو قران گفته برای هر کسی یکی عین خودش قرار میده پس صبور باش

سرگردان

سلام فاطمه جونم من بیست و چهار سالمه و مجردم گلم این که شما خواستگار تعداد بالا نداری دلیل بر این نمیشه که کسی از شما خوشش نمیاد الان نگاه کنی توی جامعه اکثرا همین طورین چون پسرا اکثرا از وضعیت مالی میترسن ادیر ازدواج میکنن و در کل سطح انتظارات دختر و پسر بالا رفته اما اینو مطمین باش که خدا یه بهترینشو برات کنار گذاشته راستی فاطمه جان من توی خونه اسمم صدفه توی شناسنامه مریم اما خب مجبور شدم از دست پسرا یه اسم مستعار برای خودم بذارم

سرگردان

سلام فاطمه جونم من بیست و چهار سالمه و مجردم گلم این که شما خواستگار تعداد بالا نداری دلیل بر این نمیشه که کسی از شما خوشش نمیاد الان نگاه کنی توی جامعه اکثرا همین طورین چون پسرا اکثرا از وضعیت مالی میترسن ادیر ازدواج میکنن و در کل سطح انتظارات دختر و پسر بالا رفته اما اینو مطمین باش که خدا یه بهترینشو برات کنار گذاشته راستی فاطمه جان من توی خونه اسمم صدفه توی شناسنامه مریم اما خب مجبور شدم از دست پسرا یه اسم مستعار برای خودم بذارم