من چقدر منحرف شدم...هیپنوتیزم چشم

من از هدف اصلی وبم منحرف شدم...نیشخند

یکی منو به راه وبم هدایت کنه

آخه چندتا دلیل داره:

اول:یه مدت آپلود عکس نمیشد

دوم و از همه مهتر:عکس ندارمخنثی

اینم ماجرا داره

هفته پیش رفته بودیم ارومیه توراه برگشتن من گفتم یه جا نگه داریم از طبیعت پاییزی عکس بگیریم

من:

بابام:ساکت

خواهرم:

مامانم:لبخند

من:کلافه قهر  دل شکسته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راستی دختر خانمایی که جزو لینک دوستانم هستن خواستن رمز پست قبلی رو میدم.