دیشب تا ساعت یک که من بیدار بودم داشت بارون میومد...

الان از ساعت 6،7تبدیل شده به برف

مشکل پرشین بلاگ درست شه عکساشو میذارم