خدایا میدونم همیشه حرفا و رفتارام نیت واقعیمو نشون نمیده...

خدایا خودت میدونی من اگه بخوام تو دنیای مجازی حتی دنیای واقعی با پسری رابطه اونجوری داشته باشم از کسی نمیترسم ،من فقط از خودت میترسم که این کارو نمیکنم

خدایا میدونی اگه بخوام و نترسم میرم اون وبهایی که پسراشون پایه این کارن...

خدایا خودت بهتر از همه میدونی چه دنیای مجازی چه دنیای واقعی به کسی وابسته و دلبسته نیستم...

خدایا خودت از همه چی خبر داری!از دل منم خبر داری...

پس اونایی که چه تو دنیای مجازی چه دنیای واقعی در موردم زود و اشتباه قضاوت می کنند فقط به خودت می سپارم...

خدایا خودت هوامو داشته باش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدا تنها کسی است که با دهان بسته هم او را می توان صدا کرد

خدا تنها معشوقی است که با عاشقان خود عشق می ورزد

خدا تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد و بیشتر می خرد

خدا تنها حاکمی است که دنبال راهی برای خلاصی بنده ها می گردد

خدا تنها دارنده ای است که بیی منت و چشمداشت می بخشد

خدا تنها دادستانیست که را های فرار را نشان خلافکار می دهد

و کلید زندان را در جیب مجرم میگذارد و چشمش را بر خطاهای او می بندد

خدا تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن خنک می شود نه با تنبیه کردن

خدا تنها کسی است که دشمنانش را بر سر سفره اطعامش می نشاند

و به منکران و تکذیب کنندگانش هم روزی می دهد

خدا تنها کسی است که علی رغم دانستن چشم می پوشد و در حین توانستن در میگذرد

خدا تنها حاکم مقتدریست که در خانه اش را هیچگاه نمی بندد

خدا تنها پادشاهیست که ملاقاتش نیاز به وقت قبلی ندارد

خدا تنها کسی است که برای همگان بهترین را می خواهد و از عهده تامینش هم بر می آید

خدا تنها متعهدیست که اگر امانت وجودت را به دستش بسپاری، بهتر از خودت مراقبت می کند

خدا تنها کسیست که اگر یک قدم به سویش روی ده قدم به سویت پیش می آید

و اگر به سویش راه بروی به سوی تو میدود

خدا تنها کسی است که وقتی همه رفتند می ماند و وقتی همه پشت کردند پا پیش میگذارد

 

خدا تنها حاکم مقتری است که برای بخشیدن گناهکار هزاران بهانه میتراشد

خدا تنها کسی است که خدای مهربانی و خوبیست .

http://omidsara.persianblog.ir/

وبلاگ:دیار مهربانی....(آقا مهدی)