به این صخره میگن کاظم داشی یا کاظم قالاسی(قلعه کاظم)12،13 سال قبل عمق آب نزدیک این صخره خیلی زیاد بود و هرکسی نمیتونست بره ولی الان راحت میشه با ماشین رفت!این عکس هم مال 3سال قبله الان اطراف این صخره کاملا خشک شده!خنثی

 

پل ارتباطی بین تبریز و ارومیه روی دریاچه ارومیه،به نظر من عامل اصلی خشک شدن دریاچه