امروز حنابندون خالمه،اینم ظرف حناست.فاطمه جون(خودم) تزیینش کرده(طرحش،تزیینش،درست کردن گلا همش کار خودمه)از خود راضی

یه مدت روبان دوزی میکردم یعنی عاشق روبان دوزیم،تابلو و چندتا رومیزی هم کار کردم، ولی چون سینوزیت دارم و وقتی کار میکنم سرم درد میکنه گذاشتمش کنارسبزافسوسگریهرفتم دنبال چیزی که بابام میخواست یعنی ارشد،ولی ارشد هم خوبه راضیم به رضای خدالبخند

دعام کنینلبخند