بزرگ ترین کلاهک سنگی جهان(داش چتری)

داش ماکو-آذربایجان غربی