بهتر دیدم این پستو دوباره بذارم!!!

 

 

تو تلویزیون میگه لطفا آشغال نریزید و محیط زیستمونو تمیز نگه داریم.                                    مهمه؟ مهمه؟؟ مهمه؟؟؟

ولی شما گوش نکنین شما آشغال بریزید، من تو عنوان مطلبم گفتم لطفا آشغال بریزید.                              گفتم یا نگفتم؟گفتم یا نگفتم؟؟گفتم یا نگفتم؟؟؟

پ.ن:این دیو کلاه قرمزی93 هست،وقتی باهاش برعکس حرف میزدن گوش میکرد.تحقیقات ثابت کرده استفاده از افعال معکوس نتیجه میده.

 

این آشغالارو از این یه قسمت کوچیک منو مامانم جمع کردیم .یادمون رفت فبل از جمع کردن عکس بگیریم یه وضعی بودافسوسابروناراحتقهرافسوسافسوسقهرناراحت

خب آشغال نریزید دیگه،مگه چیه؟!متفکرعصبانیعصبانی

 

 

 

 

 

پ.ن1:من گفتم لطفا آشغال نریزید.                                                                                                        نگی نگفتی؟نگی نگفتی؟؟نگی نگفتی؟؟؟

پ.ن2:

پ.ن3:من الان چه جوری بودم؟؟؟